ZAVOLAJTE NÁM
tel. (SK): +421 902 415 280
      (CZ): +420 722 070 670
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
» výškové práce

» maliarske a natieračské práce

» spiľovanie stromov

» ošetrovanie stromov

» montážne práce

» umývanie okien

» čistenie odkvapov

» terénne úpravy

» ťažba dreva

» približovanie dreva

» lesnícke práce
Arboristika

Arboristika sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o stromy.

V sekcii arboristiky poskytujeme služby:
• Terénne úpravy
• Výsadba stromov na trvalé stanovisko
• Ošetrovanie stromov
• Spiľovanie stromov
• Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

Terénne úpravy
Kontrola a úprava pozemkov pred výsadbou mechanizáciou, alebo v neprístupných terénoch ručne.

Výsadba stromov na trvalé stanovište
• Výber taxónu
• Dodanie stromu
• Výsadba na trvalé stanovisko
• Zabudovanie drenážneho systému
• Kotvenie stromu
• Povýsadbová starostlivosť

Ošetrovanie stromov
• Výchovný rez
• Bezpečnostný rez
• Zdravotný rez
• Redukčný rez
• Presvetľovací rez
• Ošetrenie dutín stromov
• Kotvenie korún stromov

Spiľovanie stromov
Spiľovanie stromov vykonávame klasickou lesníckou metódou, alebo postupným spiľovaním.
Rizikové spiľovanie stromov patrí medzi najnáročnejšie a nebezpečné práce. Ide o postupné spiľovanie stromov od koruny ku pňu. Vykonáva sa v rizikových, alebo stiesnených podmienkach. Rizikové podmienky sú, keď strom rastie nad el. vedením, nad budovami, a pod. Stiesnené podmienky sú také, kam sa nedostane žiadna mechanizácia, napr. záhrady medzi budovami, cintoríny, parky, chatové oblasti a iné.
Tieto práce sa vykonávajú pomocou horolezeckej techniky, poprípade ak to podmienky dovolia aj pomocou vysokozdvižnej plošiny.

Ochrana stromov pri stavebnej činnosti
V dnešnej dobe sú stromy v mestách čoraz viac ohrozované a vytláčané stavebnou činnosťou a treba ich intenzívne a účinne chrániť, aby prežili.

Stromy na stanovisku sú poškodzované najmä:
• Prejazdom mechanizmov po koreňovej sústave
• Odieraním kmeňov pri manipulácií s materiálmi
• Olamovaním korún prechádzajúcimi mechanizmami
• Navážaním materiálu ku stromom
• Skladovaním nebezpečných látok v ich blízkosti

Ochrana stromov pri stavebnej činnosti sa zameriava na:
• Ochranu koreňového systému
• Ochrana kmeňa
• Ochrana koruny
Copyright © VerticalExpert.eu
Tvorba web stránok
tvorba web stranok